СЕДЕМ ДНИ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО
26.06.2022г (неделя) – 02.07.2022г (събота)
03.07.2022г (неделя) – 09.07.2022г (събота)
Местност „Ксилифор“ на 4 км. от гр. Велико Търново, хотел „Момина крепост“