ДЕТСКИ ЕТНОПРАКТИКУМ В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН
17.07.2022г (неделя) – 23.07.2022г (събота)
24.07.2022г (неделя) – 30.07.2022г (събота)
Комплекс за селски туризъм „Трухчевата къща“ в с. Вълчовци, на 8 км. от Възрожденска Елена