ДЕТСКИ ЕТНОПРАКТИКУМ В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН
18.07.2021г (неделя) – 24.07.2021г (събота)
25.07.2021г (неделя) – 31.07.2021г (събота)
Комплекс за селски туризъм „Трухчевата къща“ – на 8 км. от Възрожденска Елена