ДЕТСКИ ЕТНОПРАКТИКУМ В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН
16.07.2023г (неделя) – 22.07.2023г (събота)
23.07.2024г (неделя) – 29.07.2023г (събота)
  с. Вълчовци – на 8 км от Възрожденска Елена, Комплекс за селски туризъм „Трухчевата къща“